Masif panel aynı ağaç türünden küçük kesitli masif odun parçalarının yani lamellerin tek parça ya da uç uca ekli parça halindeyken özellikle lifleri paralel olacak şekilde birbirine kenarlarından boyuna ve enine yönde tek tabaka halinde yapıştırılmasıyla elde edilen levhalar olarak tanımlanmaktadır.

Ağaç malzeme, masif ve kaplama olarak mobilya endüstrisinin sürekli birincil malzemesi olagelmiştir. Masif ağaç malzemenin doğal yapısı nedeniyle rahat ve huzur verici özelliği ve estetik özellileri başka bir hammadde ile şu ana kadar doldurulamamıştır.Mobilya üretimi için masif ağaç malzemede aranılan özellikler şöyle sıralanmaktadır:
1-Güzel görünüm,renk ve tekstür bakımından üstünlük (homojen olması)

2-Kolay işlenmesi ve düzgün yüzey vermesi

3-Üst yüzey işlemlerine uygun olması

4-Bitkisel ve hayvansal zararlılara dayanıklı olması

5-Budaksız ve düzgün lifli olması

6-İklim koşullarına karşı dayanıklı olması

7-Daralma ve genişleme yüzdelerinin düşük olması